Stäng
Webinar – Internprissättning & Värdering 11/5 kl 9.00
Nyheter & evenemang / Evenemang

Webinar – Internprissättning & Värdering

Datum: 11 Maj 2023
Plats: kl 9.00-10.00 - Online
Boka event

Välkommen till Svalners webinar om internprissättning och värdering, med särskilt fokus på hantering immateriella tillgångar, värderingstekniker och kontroll över risk.

År 2017 publicerade OECD uppdaterade riktlinjer för internprissättning inom ramen för BEPS-projektet. Några av de viktigaste uppdateringarna var nya avsnitt avseende kontroll över risk och immateriella tillgångar. Sedan dess har detta varit några av de mest aktuella områdena inom transfer pricing, vilket även blivit tydligt genom nya rättsfall som avgjorts de senaste åren.

Under webinaret kommer våra experter inom transfer pricing och värdering att diskutera dessa ämnen och gå igenom senaste tidens praxis.

Webinaret kommer att fokusera på tre huvudämnen:

  • Kontroll över risk: Vad innebär ”kontroll över risk”, hur det kan påverka transfer pricing-analyser samt diskussion om de senaste riktlinjerna från OECD och relaterade svenska rättsfall.
  • Överföring av immateriella tillgångar: När anses en överföring av immateriella tillgångar ha skett, hur kan transaktionerna lämpligen avgränsas korrekt och hur värdet på tillgångarna kan bedömas.
  • Ekonomiska värderingstekniker: Översikt över ekonomiska värderingstekniker och metoder som används inom transfer pricing samt hur de tillämpas.

Svalners experter kommer att ge praktisk vägledning och ta upp verkliga exempel för att hjälpa dig att navigera i dessa komplexa transfer pricing-frågor i ljuset av den senaste rättsliga utvecklingen i Sverige.

Om ni har några frågor som ni tycker att vi bör lyfta under vårt webinar, vänligen kontakta:

 

petterlohi.jpg

Petter Lohi, senior manager

tobiaslantoo.jpg

Tobias Lantto, Director