Stäng
Nyheter & evenemang / Evenemang

Webinar: Fastighetsutvecklingsprojekt – ett område med många skattefrågor

Datum: 08 December 2022
Plats: Online
Boka event

Välkommen på  webinar: Fastighetsutvecklingsprojekt – ett område med många skattefrågor

Fastighetsutvecklingsprojekt pågår som regel under väldigt lång tid och det är ofta många olika aktörer som är involverade i olika skeden av projektet.

Från den tidpunkt då beslut fattats om att exploatera en fastighet uppkommer ett flertal, ofta mycket komplicerade skattefrågor. Frågorna omfattar flera olika områden såsom inkomstskatt, moms, stämpelskatt och fastighetstaxering. Skatt kommer att behöva betalas och som alla andra kostnader påverkar den vinsten i projektet. För att minska kostnaderna i projektet är det viktigt att ha koll på de skattefrågor som uppkommer och vilka konsekvenser som olika alternativ medför.

Vi kommer i en serie webbinarier behandla olika skattefrågor som kan uppkomma i olika stadier av ett fastighetsutvecklingsprojekt. I detta som är det första webbinariet,  kommer vi diskutera frågor som man som part i ett projekt bör tänka på redan från början och som kan medföra lägre kostnader för projektet.

Varmt välkommen!