2024-05-16
Close

Svalner Atlas Group
– The new premier advisory group

Svalner, Atlas and Alder are joining forces forming the new premier advisory group – Svalner Atlas Group.

The Group has more than 260+ skilled professionals operating from Stockholm, Amsterdam, Helsinki, Gothenburg and Turku offices. This newly formed powerhouse will become a leading independent advisory group in the Nordics and Benelux.

Together we are the go-to destination for top-tier advisory in tax, transaction services and related services. Join us on this venture, as we set new standards in advisory excellence.

arrow-down

Vision

Our vision is to be the first choice for clients seeking high-end advisory in tax, transaction services and related services.

Webinar: Fastighetsutveckling del 4 - Exploateringskostnader
Nyheter & evenemang / Evenemang

Webinar: Fastighetsutveckling del 4 – Exploateringskostnader

Datum: 23 November 2023
Plats: kl 9.00-9.45- Online
Boka event

Fastighetsutvecklingsprojekt pågår som regel under väldigt lång tid och det är ofta många olika aktörer som är involverade i olika skeden av projektet. Vi behandlar i en serie webinar olika skattefrågor som kan uppkomma i olika stadier av ett fastighetsutvecklingsprojekt. Vid tidigare webinars har vi bl.a. tagit upp strukturfrågor, samfällighetsföreningar, hantering förgäveskostnader och utgifter för rivning m.m. I detta fjärde webinar kommer vi diskutera frågor om exploateringskostnader.

 

En fråga som ofta kommer upp i samband med fastighetsutvecklingsprojekt rör exploateringskostnader. Ofta ingår ett bolag hos fastighetsutvecklaren ett exploateringsavtal med kommunen. Vilket bolag bör ingår exploateringsavtalet? Vem ska bekosta uppförandet av allmänna anläggningar i det område som ska exploateras och hur kan kostnaden fördelas ut på de fastighetsägare vars fastigheter ökar i värde p.g.a. exploateringen? Ska någon investering överlåtas till kommunen?

 

Vi startar kl 9.00 den 23 november och webinaret pågår ca  30-45 minuter.

 

Talare:

Barbro Stridlund-1                          Martina Fagerström
Barbro Stridlund, Senior Advisor               Martina Fagerström, Senior Manager


Vid frågor kontakta gärna:

Charlotte Nordén, marknadschef
E-post: charlotte.norden@svalner.se