Stäng
Nyheter & evenemang / Evenemang

Webinar – Fastighetsutveckling del 3

Datum: 05 Maj 2023
Plats: kl 9.00-10.00 - Online
Boka event

Välkommen på  webinar: Fastighetsutvecklingsprojekt – ett område med många skattefrågor del 3

 

Fastighetsutvecklingsprojekt pågår som regel under väldigt lång tid och det är ofta många aktörer som är involverade i olika skeden av projektet. Vid tidigare webinars har vi tagit upp frågor som är bra att ha med sig redan när man går in i ett projekt och även frågor om samfälligheter.

 

I det här tredje webinariet, i vår serie om fastighetsutvecklingsprojekt, som äger rum den 5 maj kommer vi ta upp frågor som rör den skattemässiga hanteringen av utgifter för rivning av byggnader och anläggningar.

 

– Hur hanteras detta inkomstskattemässigt och vad krävs för att få avdrag för momsen?
– Vad gäller skattemässigt för utrangeringar av byggnader och anläggningar?

 

Vi kommer också att ta upp frågan hur utgifter som uppkommer i tidiga skeden bör behandlas.

 

Varmt välkommen att anmäla dig!

 

Barbro Stridlund, Senior Advisor

Martina Fagerström, Senior Manager