Stäng
Nyheter & evenemang / Evenemang

Webinar – Fastighetstaxering 2022 för hyreshusenheter

Datum: 16 September 2021
Plats: Webinar
Boka event

Välkommen att delta på Svalners första webinar för hösten – Fastighetstaxering 2022 för hyreshusenheter!

 

Under september startar den förenklade fastighetstaxeringen 2022. Det innebär att samtliga fastigheter som klassas som hyreshusenheter kommer att behöva deklareras. Deklarationerna ska lämnas till Skatteverket senast den 1 november om inte anstånd beviljas. Vid den föregående fastighetstaxeringen 2019 ökade taxeringsvärdena kraftigt – runt 20 % i genomsnitt men med betydligt högre ökning i specifika områden.

 

Vi går kort och koncist igenom hur ni och er organisation förbereder er för årets fastighetstaxering och vad som föranleder höjda taxeringsvärden samt ökad fastighetsskatt.

 

Under genomgången berör vi följande områden:

 

– Förberedelser och relevant underlag
– Att tänka på när deklarationen fylls i
– Särskilt viktiga faktorer som direkt påverkar taxeringsvärdet
– Möjligheter till reducerat taxeringsvärde
– Preliminära taxeringsvärden och fastighetsskatt för budget/avisering till hyresgäster
– Tips och tricks

 

Vill du också delta? Klicka på intresseanmälan ovan!