Stäng
Webinar: Fastighetsinvesteringar - minska skattekostnader med avskrivningsoptimering
Nyheter & evenemang / Evenemang

Webinar: Fastighetsinvesteringar – minska skattekostnader med avskrivningsoptimering

Datum: 29 Mars 2023
Plats: kl 9-10 Online
Boka event

Företagande genom fastighetsägande präglas av stora investeringar – både genom initiala förvärv eller konstruktion av de byggnader och anläggningar som utgör de värdeskapande anläggningstillgångarna i verksamheten och genom löpande åtgärder under innehavstiden såsom reparationer, om-/tillbyggnationer och hyresgästanpassningar.

Den svenska skattelagstiftningen ger möjligheter till en förmånlig periodisering av avdragen avseende dessa anskaffningar, och genom att utnyttja detta regelverk fullt ut kan ett bra kassaflöde tillskapas och den totala skattekostnaden kan reduceras väsentligt. En korrekt klassificering och hantering av detta regelverk kräver dock kunskap om skattereglerna och deras koppling till redovisningen. Reglerna tillåter korrigering av historiska felaktigheter och det går ofta att låsa upp stora värden genom analys och korrigeringar av avdragen rörande investeringar i den egna verksamheten eller i förvärvade bolag.

Svalner har en specialiserad grupp som med kombinerad kompetens inom skatt, redovisning och konstruktion bistår många av Sveriges största fastighetsbolag med att genom en korrekt klassificering av investeringar få tillgång till de förmånliga avdrag som regelverket medger.

Fredrik Ulmstedt och Axel Scherrer kommer i ett webinar den 29 mars att redogöra för reglerna samt genom ett antal praktiska case demonstrera hur en korrekt klassificering kan reducera skattekostnaderna.