Stäng
Nyheter & evenemang / Evenemang

Webinar – Covid-19 & Transfer Pricing

Datum: 15 April 2021
Plats: Webinar
Boka event

Den 18 december 2020 publicerade OECD vägledning avseende när internprissättning kan påverkas av COVID-19. Vägledningen behandlar bl.a. hur jämförbarhetsanalyser (benchmarks) påverkas av pandemin och hur infriade risker (kostnader) kopplade till pandemin bör fördelas mellan koncernbolag. Vägledningen tydliggör att skattskyldiga bör utvärdera pandemins effekter på koncernens verksamhet och illustrerar att det kan vara förenat med risk att fortsätta tillämpa befintlig TP-policy på ”auto-pilot”.

 

Under vårt Webinar kommer vi att gå igenom centrala punkter i den nya vägledningen och vad dessa kan få för betydelse i praktiken.

 

Har du frågor innan webinaret, kontakta patrik.sedlar@svalner.se eller petter.lohi@svalner.se.