Stäng
Nyheter & evenemang / Evenemang

Frukostseminarium tillsammans med Ethos: Vad har EU-taxonomin och hållbarhet med skatt att göra?

Datum: 21 September 2023
Plats: Lästmakargatan 3 eller ONLINE kl. 8.30-9.45
Boka event

Välkommen på ett frukostseminarium tillsammans med Svalner och Ethos där vi fokuserar på EU-taxonomin och ger en översikt av kraven kring skatt.

Visste du att hanteringen av skatterisker anses vara ett viktigt område inom EU-taxonomin? Till och med så viktigt att bolag inte kan anses utgöra en hållbar investering enligt Taxonomiförordningen om inte hanteringen av skatterisker håller tillräckligt hög nivå.

I EU-taxonomin för hållbara investeringar finns ett ökat fokus på transparens inom skatteområdet, som en del av de så kallade minimiskyddsåtgärderna. Syftet med dessa skyddsåtgärder är att säkerställa att de bolag som anses bedriva miljömässigt hållbar verksamhet enligt Taxonomiförordningen också uppfyller de krav som ställs inom social hållbarhet, där skattehantering är en av fyra kärnområden (utöver mänskliga rättigheter & arbetsrätt, rättvis konkurrens och anti-korruption)

Seminariet riktar sig framför allt till dig som täcks av EU-taxonomin:
• Finansmarknadsaktörer som tillhandahåller finansiella produkter inom EU (t.ex. kapitalförvaltare, banker och pensionsfonder)
• Företag som omfattas av EU-direktivet om icke-finansiell rapportering (CSRD), med andra ord företag som har krav på sig att ta fram en hållbarhetsrapport

Du kan välja mellan att delta på plats eller online. Eventet är kostnadsfritt. Anmäl dig i formuläret nedan:
(Du godkänner i och med detta att dina personuppgifter behandlas båda av Svalner och Ethos)


Om Ethos
Ethos är Nordens ledande managementkonsultbolag med specialisering på hållbarhet. Sedan 2007 har vi arbetat sida vid sida med företag över hela världen i alla branscher, storlekar och mognadsgrad för att förbättra och påskynda deras arbete med hållbarhet. Våra hållbarhetsexperter sträcker sig från klimatanalytiker och människorättsjurister till experter på hållbar ekonomi och inspektörer på plats. Med andra ord kan vårt team hjälpa dig genom hela processen, från fabriksgolvet till styrelserummet.
Om Svalner
Svalner grundat 2005, är Nordens ledande oberoende byrå inom skatt och finansiell transaktionsrådgivning. Svalner har över 100 medarbete specialiserade inom företagsbeskattning och indirekta skatter, finansiell transaktionsrådgivning, värdering samt redovisning. Specialistkompetenser finns inom bla annat fastigheter, fåmansföretag, bank och finans, M&A samt private equity. Som en del av WTS Global, det största oberoende internationella skattenätverket i världen, kan Svalner erbjuda rådgivning i över 100 länder.