Stäng
Nyheter & evenemang / Evenemang

Fastighetsutvecklingsprojekt: del 2

Datum: 03 Februari 2023
Plats: kl 9.00-10.00 - Online
Boka event

I del 2 av vår webinarserie om fastighetsutveckling kommer vi att behandla skattefrågor som aktualiseras vid förvaltning av gemensamhetsanläggningar och samfälligheter.

Fastighetsutvecklingsprojekt pågår som regel under väldigt lång tid och det är ofta många olika aktörer som är involverade i olika skeden av projektet. I del 1 av vår serie om fastighetsutveckling tog vi upp frågor som är bra att ha med sig redan när man går in i ett projekt. I kommande webinarier riktar vi in oss på mer specifika frågeställningar som regelmässigt kommer upp i fastighetsprojekt.

En sådan frågeställning är olika skattefrågor i samband med bildande och förvaltning av gemensamhetsanläggningar och samfälligheter. På momsområdet har t.ex. Skatteverkets ställningstagande från 2022 om momsplikt för samfällighetsföreningar skapat stora problem för delägare i samfällighetsföreningar.

På detta, vårt andra webinar den 3 februari, kommer vi att reda ut vad Skatteverkets uppfattning innebär och vad man kan göra för att hantera detta.

Vi kommer även att ta upp den inkomstskattemässiga hanteringen av samfälligheter.

Varmt välkomna att anmäla er!